Sportsskader

Når vævets tolerence for belastning overskrides opstår der en skade. Sportsskader kan være frustrerende når man kan lide at være aktiv. 

Læs videre om hvad du kan gøre når uheldet er ude og du har fået en skade. 

Gode råd fra fysioterapeuten

Lyt til kropen

Ofte viser kroppen tegn på overbelastning inden det går galt. Lyt og respekter signalerne så kan du tage meget i opløbet

Når uheldet er ude

Ved akut skade: Hvile, is, kompression og elevation over hjertehøjde. Derefter let bevægelse indenfor smertegrænsen

Gradvis opbygning

Undgå tilbagefald med en struktureret opbygning af vævet igen. Det tager tid og tålmodighed

Få professionel hjælp

Er du i tvivl eller kæmper med gamle skader igen og igen, så kan du få en fysioterapeut til at hjælpe dig med din genoptræning

Hvorfor opstår skader

En skade opstår når de fysiske belastninger på vævet overskrider vævets integritet. Det kan ske pludseligt traumatisk eller ved en gradvis overbelastning. 

Vævets integritet er påvirkelig af en lang række faktorer f.eks. træningstilstand, din alder, sygdom, visse typer medicin og tidligere skader. Livsstilsforhold som søvn, rygning og motionsvaner. 

Den forebyggende indsats kan med fordel forsøge at forbedre ovennævnte forhold. 

Husk også at kroppen ofte sender dig signaler inden en overbelastning ender i en decideret skade. Du vil typisk mærke tiltagende træthed, ømhed, smerter eller nedsat præstationsevne som optakt til en skade. Hvis man fanger sig selv i denne onde spiral, er det vigtigt at lytte til det og vurdere om man har brug for mere restitution eller omlægning af træningen for en periode.

Helingens faser

Inflammation

Kroppens akutte fase, som er kendetegnene ved rødme, hævelse, varme, nedsat funktion og konstante smerter. Hensigten med inflammation er at gøre dig opmærksom på skaden, beskytte området og gøre kroppen klar til at genopbygge sig selv.

Reperation

Den akutte fase erstattes af en reperationsfase, hvor det skadede væv gradvist skal genopbygges med arvæv. I denne fase har man typisk stadig ondt og er begrænset, men det går fremad i takt med vævet genopbygges

Remodellering

Remodelleringsfasen er vigtig, for nu skal det nye væv stimuleres til at få den ønskede smidighed og styrke til at klare fremtidens krav.

Behandling af sportsskader

Behandling af sportsskader afhænger bl.a. af hvilket type væv som er ramt og hvor i helingsforløbet man er. Ved at snakke dit forløb grundigt igennem og teste det ramte område fysisk, kan man få et godt overblik over tilstanden. Ved mistanke om mere alvorlig skade vil lægen kunne hjælpe med billeddiagnostisk udredning. 

Når man har et bedre overblik over skaden vil man igangsætte en struktureret genoptræning, hvor man udnytter kroppens evne til at genopbygge sig selv gennem den rette balance mellem stimuli af vævet og restitution. 

Det er vigtigt i enhver genopbygning at det ramte væv stimuleres så det kan nå at følge med til belastningerne. 

Den typiske genoptrænings fejl,  er at man vil for meget for hurtigt og dermed får man et forløb med mange tilbagefald som illustreret i figur 1. 

Istedet skal man tilstræbe en trinvis og tålmodig genopbygning, som tillader at vævet kan nå at følge med de stigende krav til belastning. Figur 2

Figur 1: Negativ genoptræningsprofil
Figur 2: Positiv trinvis genoptræningsprofil

Spørg en fysioterapeut

Har du en ny eller gammel skade du gerne vil have hjælp til at blive fri af, så kontakt vores fysioterapeut med dine spørgsmål. 

Du har også mulighed for at booke et personligt møde (15 min), hvor vi give nogle gode råd med på vejen og afklare hvordan vi bedst kan hjælpe dig.  

Udtalelse